пятница, 11 августа 2017 г.

ЩО НЕ ТАК З БІРЖЕЮ\ЧТО НЕ ТАК С БИРЖЕЙ

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: Чи то мені одному ввижається, що всі готелі центра міста розташовані у вигляді такої собі "гантелі", де одна куля цієї "гантелі" - готелі на Рінгплац і поряд з ним, друга куля - готелі на Мельплац і поряд з ним, а посередині "ручки" між цими кулями повинно знаходитися дещо, до чого легше всього було діставатися поважним людям, які приїхали до Чернівців по справам. Ви, мабуть здогадалися, що мова йде про чернівецьку торгово-промислову біржу. Не знаю для чого офіційні гіди розповідають туристам про те, що колишні готелі міста зосереджені здебільшого навколо ратуші - я ж переконаний, що приїжджі багаті люди з грошима мали б проживати якомога ближче до місця своєї "роботи", а не до ратуші. У роки війни біржа була знищена, але ким і коли це було зроблено, дотепер викликає більше питань, ніж є на це відповідей. Порахую всі існуючи версії:
- біржу спалила одна єдина бомба, що трохи не випадково впала на місто у середині війни з радянського літака
- біржу спалили війська НКВС при відході з міста радянських військ у 1941р через те, аби не залишати ворогу меншовартісну валюту, що зберігалася у біржі і яку не встигали вивезти.
- біржу спалили мародери у період з 27 по 29.03.1944р, коли румуні з німцями місто вже залишили, а війська РККА у місто ще не увійшли
У 1952 році пошкоджену будівлю біржі знесли, аби зліпити на її місці безлику сталінку, хоча, на мою особисту думку, біржа не виглядала настільки "вбитою", щоб її не можна було відновити. Може таким чином влада намагалася прибрати з памʼяті чернівчан не зовсім "правильні" спогади? Як би там не було, але дана тема мене цікавить особисто і моя окрема вдячність всім, хто може дати вичерпну інформацію стосовно чернівецької біржі. Окрема подяка за фото зсередини біржі, якщо взагалі такі існують...

RU: Или это мне одному кажется, что все гостинницы центра города расположены в виде такой себе "гантелі", где один шар этой "гантели" - гостинницы на Рингплац и рядом с ним, второй шар - гостинницы на Мельплац и рядом с ним, а на ручке между этими шарами должно находиться нечто, до чего легче всеого было добираться важным людям, которые приехали в Черновцы по делам. Вы, наверное, догадалист, что речь идет о черновицкой торгово-промышленной бирже. Не знаю для чего официальные гиды рассказывают туристам о том, что бывшие гостинницы города в основном сосредоточены вокруг ратуши - я же убежден, что приезжие богатые люди с деньгами должны были бы проживать как можно ближе  к месту своей "работы", а не к ратуше. В годы войны биржа была уничтожена, но кем и когда это было сделано, доныне вызывает больше вопросов, чем есть на это ответов. Приведу все существующие версии:
- биржу сожгла одна единственная бомба, что чуть ли не случайно упала на город в середине войны с советского самолета
- биржу сожгли войска НКВД при отходе из города советских войск в 1941г из-за того, чтобы не оставлять врагу иностранную валюту, что хранилась в бирже ы которую не успели вывезти
- биржу сожгли мародеры в период с 27 по 29.03.1944г, когда румыны с немцами город уже оставили, советские войска горож еше не заняли.
В 1952 году поврежденное строение биржи снесли, чтобы слепить на ее месте безликую сталинку, хотя, по моему личному мнению, биржа не выглядела настольки "убитой", чтобы ее не можно было восстановить. Может таким образом власть стремилась убрать из памяти черновчан не совсем "правильные" воспоминания? Как бы там не было, но данная тема меня интересует лично и моя отдельная благодарность всем, кто может датт исчерпывающую информацию касаемо черновицкой биржи. Отдельное спасибо за фото внутри биржи, если вообще такие существуют...

ЩО СТОЯЛО У НІШАХ ЄВРЕЙСЬКОГО ДОМУ\ЧТО СТОЯЛО В НИШАХ ЕВРЕЙСКОГО ДОМА

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: Якось випадково натрапив на фотографію, на якій у нішах на вході у Єврейський народний дім знаходяться дві статуї різної статі. Скопіювати те фото не вистачило розуму, а натепер я зовсім не впевнений, що взагалі те фото має стосунок до цієї споруди. Нещодавно один літній чернівчанин підтвердив факт того, що у нішах таки знаходилися статуї чоловіка та жінки похилого віку, які, вірогідно, мали стосунок до іудаїзму.
З того часу я переглянув багато фотографій Єврейського народного дому і у більшості з них замість пустуючих нині постаментів знаходяться двері. Тобто на старих фото з фасаду можна побачити центральні великі двері та двоє менших дверей обабіч. Колись ці двері були замуровані і на їхніх місцях з'явилися ніші з постаментами під можливі статуї, яких, можливо, ніхто так і не встановлював з невідомих мені причин, а може і навпаки. Буду вдячний всім, хто зможе відкрити правду на це питання.

UA: Как-то случайно наткнулся на фотографию, на которой в нишах на входе в Еврейский народный дом находятся две разнополые статуи. Скопировать ту фото не хватило ума, а на теперь я совсем не уверен, что вообще то фото имеет отношение к этому строению. Недавно один пожилой черновчанин подтвердил факт того, что в нишах таки находились статуи мужчины и женщины пожилого возраста, которые, вероятно имели отношение к иудаизму. С того времени я пересмотрел много фотографий Еврейского народного дома и на большинстве из них вместо пустующих ныне постаментов находятся двери. То есть, на старых фото с фасада можно видеть центральные большие двери и двое меньших дверей по сторонам. Когда-то эти двери были замурованы и на их местах появились ниши с постаментами под гипотетичесике статуи, которых, возможно, никто так и не устанавливал по неизвестным мне причинам, а может и наоборот. Буду благодарен всем, кто сможет раскрыть правду на этот вопрос.

четверг, 10 августа 2017 г.

ПРО МЕНОРУ В ЄВРЕЙСЬКОМУ ДОМІ\О МЕНОРЕ В ЕВРЕЙСКОМ ДОМЕ

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: Є така стійка чернівецька байка, що у фойє Єврейського народного дому, що на Театральній площі, біля дальньої стіни навпроти входу, свого часу, а вірніше, до другого приходу румунської влади на Буковину у 1941 році, стояв чудово виготовлений, стародавній символ іудаїзму,  золочений семисвічник-менора. За однією версією, чернівецькі євреї добре знали з перевірених джерел якою буде подальша доля Єврейського дому за німецько-румунської окупації, а тому, напередодні вселення у будинок румунського військового трибуналу, самі і прибрали з бетонної підлоги менору, а зі шпилю над будинком - металеву зірку Давида, аби це не зробили за них нові хазяї. За іншою, більш екзотичною версією, менору викорчували німці за допомогою напівтрактора-напівмотоцикла Kettenkrad. На підтримку цієї неймовірної версії начебто говорять сліди від гусениць на підлозі, саме поряд з місцем розташування колишньої менори. А тепер головне: а чи була взагалі менора на тому місці, де зараз чітко видно прямокутник зовсім іншого кольору бетону? Цікаво було б почитати коментарі на цю тему.

RU: Есть такая стойкая черновицкая басня, что в фойе Еврейского народного дома, что на Театральной площади, около дальней стены напротив входа, в свое время, а вернее, до второго прихода румынской власти на Буковину в 1941 году, стоял чудесно изготовленный, древний символ иудаизма, золоченый семисвечник-менора. По одной версии, черновицкие евреи хорошо знали из проверенных источников какой будет дальнейшая судьба Еврейского дома при немецко-румынской оккупации, и поэтому, накануне вселения в дом румынского военного трибунала, сами и прибрали с бетонного пола менору, а со шпиля над домом - металлическую звезду Давида, чтобы это не cделали за них новые хозяева. По другой, более экзотической версии, менору выкорчевали немцы с помощью полутрактора-полумотоцикла Kettenkrad. В поддержку этой необычной версии как-бы говорят следы от гусениць на полу, именно рядом с местом  размещения бывшей меноры. А теперь главное: а была ли вообще менора на том месте, где ныне четко видно прямоугольник совсем другого цвета бетона? Интересно было бы почитать комментарии на эту тему.

ТВОРІННЯ К.СЛОБОДИ У РЕЗИДЕНЦІЇ\ТВОРЕНИЯ К.СЛОБОДИ В РЕЗИДЕНЦИИ

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: всім відомо, що 27-29.03.1944р місто дві доби знаходилося під "владою" місцевих мародерів, які, серед інших "здобутків", встигли спалити мармуровий або синодальний зал та бібліотеку стародруків в колишній резиденції буковинських митрополитів. Після війни, в наслідок безвідповідальної реставрації мармуровому залу не був повернутий його первинний вигляд. Серед того, що не відновлено натепер взагалі, значаться 14 картин, створених свого часу олійними фарбами чеським митцем Карелом Слобода. Картини були на релігійну тематику і написані на стінах за колонами першого поверху. А тепер цікаве: за однією з версій ці картини були виконані не олійними фарбами, а це була мозаїка. Ця версія має право життя тим, що художній розпис всієї резиденції виконували більш відомі за К.Слободу художники Йобст, Кляйн та Бучковський і тільки Слободі було доручено виконати одне конкретне і лише тільки у одному залі порівняно невелике замовлення, яке дійсно могло бути за технікою виконання відмінним від робіт традиційних художників, але це тільки припущення. Чекаю на Ваші коментарі, якщо насправді є чим поділитися з цього питання.

RU: всем известно, что 27-29.03.1944г город двое суток находился во "власти" местных мародеров, которые, среди других "свершений", успели сжечь мраморный или синодальный зал и библиотеку старинных книг в бывшей резиденции буковинских митрополитов. После войны, в следствие безответственной реставрации мраморному залу не був возвращен его изначальный вид. Среди того, что вообще на сегодня не восстановлено, значатся 14 картин, созданных в свое время маслянами красками чешским художником Карелом Слобода. Картины были на религиозную тематику и написаны на стенах за колонами первого этажа. А тепер интересное: по одной версии эти картины были созданы не масляными красками, а это была мозаїка. Эта версия имеет право на жизнь потому, что художественную роспись всей резиденции исполняти более известные чем К.Слобода художники Йобст, Кляйн и Бучковский и только Слободе было поручено выполнить один конкретный и только лишь в одном зале сравнительно небольшой заказ, который действительно мог быть по технике исполнения мог отличаться от работ традиционных художников, но это только але це тільки предположение. Жду Впших комментариев, если в самом деле есть чем поделиться по этому вопросу.

среда, 9 августа 2017 г.

ПРО ДАХ ЄЗУЇТСЬКОГО КОСТЕЛА\О КРЫШЕ ЕЗУИТСКОГО КОСТЕЛА

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: Почну з головного: на одній з старих фотографій єзуїтського костелу Святого Духу у Чернівцях чітко видно гарний геометричний малюнок у вигляді зубців пили по покрівлі даху. Та і сам дах зовсім не той, ніж вкритий зараз проржавілою бляхою радянських часів. Так от, є непідтверджена інформація, що дах цієї культової споруди був вкритий кольоровою черепицею на кшталт тієї, що вкриває колишню резиденцію буковинських митрополитів. За іншою ж версією, дах був вкритий кольоровим шифером, що виглядав не менш імпозантно, ніж черепиця на резиденції. Виходячи з того, що майже все внутрішнє начиння до цього костелу було завезено з закордону, то можна припустити, що навіть шифер на дах був зовсім не такий, що ми звикли знати за радянських часів.
Чекаю на Ваші коментарі!
RU: Начну с главного: на одной из старых фотографий езуитского костела Святого Духа в Черновцах четко видно красивый геометрический рисунок в виде зубцов пилы на покрытии крыши. Да и сама крыша совсем не та, чем покрытая ныне проржавевшей бляхой советских времен. Так вот, есть неподтвержденная информация, что крыша этого культового сооружения была покрыта черепицей на манер той, що покрывает бывшую резиденцию буковинских митрополитов. По другой же версии, крыша была покрыта цветным шифером, что смотрелся не менее импозантно, чем черепиця на резиденции. Исход из того, что почти все оборудование этого костела было привезено из-за рубежа, то можно предположить, что даже шифер на крышу был совсем не таким, что мы привыкли знать с советских времен.
Жду Ваших комментариев.

ПРО ПАМ'ЯТНИК СОЛДАТУ-ВИЗВОЛИТЕЛЮ\О ПАМЯТНИКЕ СОЛДАТУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: У сквері на Соборній площі знаходиться обеліск "Перемога" у вигляді озброєного радянського солдата з прапором у непропорційно довжелезній лівій руці і багатьом відомо, що він збудований німецькими військовополоненими 14.07.1946р, але є непідтверджена інформація, що за основу був взятий недобудований памʼятник полеглим румунським солдатам, який, за однією версією, встигли більше, як наполовину закінчити будівничі на 1944р, а, за іншою версією, він знаходився у стані, коли був збудований лише фундамент та небагато чого над нам - тобто на час повторного встановлення радянської влади у 1944р вигляд пам'ятника ще "не вимальовувався" у щось конкретне.
Більше того, згідно іншої інформації, пам'ятник румунським солдатам, у свою чергу, знаходився на місці памʼятника дружині останнього австрійського імператора Франца-Йосипа - Єлизаветі Баварській (Сісі), подальша доля якого невідома після приходу на Буковину румунської влади у 1918р. Буду щиро вдячний, якщо знайдеться охочий поділитися інформацією стосовно цих памʼятників.

UA: В сквере на Соборной площади находится обелиск "Победа" в виде вооруженного советского солдата со знаменем в непропорционально длинной левой руке и многим известно, что он построен немецкими военнопленными 14.07.1946г, но есть неподтвержденная информация, что за основу был взят недостроенный памятник погибшим румынским солдатам, который, по одной версыъ, успели более, чем наполовину закончить строители на 1944г, а, по другой версии, он находился в состоянии, когда был построен только фундамент и немного чего над нам - то есть ко времени повторного установления советской власти в 1944г вид памятника еще "не вырисовывался" во что-то конкретное.
Более того, согласно другой информации, памятник румынским солдатам, в свою очередь, находился на месте памятника супруге последнего австрийского императора Франца-Йосипа - Елизавете Баварской (Сиси), дальнейшая судьба которого неизвестна после прихода на Буковину румынской власти в 1918г. Буду искренне признателен, если найдется желающий поделиться информациєй касаемо этих памятников.

вторник, 8 августа 2017 г.

ПІДЗЕМНИЙ ХІД МІЖ ПАЛАЦОМ ЮСТИЦІЇ І ЄВРЕЙСЬКИМ НАРДОМОМ\ПОДЗЕМНЫЙ ХОД МЕЖДУ ДВОРЦОМ ЮСТИЦИИ И ЕВРЕЙСКИМ НАРДОМОМ

N.B: всі повідомлення дублюються українською та російською мовами
        все сообщения дублируются на украинском и русском языках

UA: Раз від разу чую від чернівчан про підземний хід між Палацом юстиції (сучасна облрада) і Єврейським національним домом, а дослідити на практиці це припущення поки що не вдається. Була схожа інформація про підземний хід між тим же самим Палацом юстиції та Румунським національним домом (сучасним Будинком офіцерів), але літній працівник цього БО мене переконав, що сам свого часу був переконаний в його існуванні і, перевіривши всі можливі підземні комунікації цієї будівлі, заперечує факт його існування. Тому прошу охочих прояснити дану ситуацію...

RU: Раз за разом слышу от черновчан о подземном ходе между Дворцом юстиции (современный облсовет) і Еврейским национальным домом, а исследовать на практике это предположение пока что не удается. Была похожая информация о подземном ходе между тем же Дворцом юстиции и Румынским национальным домом (современным Домом офицеров), но пожилой работник этого ДО меня убедил, что сам в свое время был убежден в его существовании, а проверив все возможные подземные коммуникации этого строения, підземні комунікації цієї будівлі, отрицает факт его существования. Поэтому прошу желающих прояснить данную ситуацию...